top of page

Kunst på tværs ...

VEST- FJENDS
SKOLEN

– grønne sammen!

UGE 34
– Onsdag:

Del 1 – PRÆS. AF SANGSKRIVEREN RASMUS:

a. Intro: Det fælles mål: At skrive og indsynge én "protest"-sang med dertilhørende musikvideo. Tema: Grønne sammen.

1. Impuls: Præsentation: Fra undergrunds-popper over fællesskaber til "protest"-sangskriver.

  • Kort fra Telestjernen, Keminova Cowboys og RJFF.

  • Hvad er en "protest"-sang?

    • Hvad ved vi?

    • Vigtigt: At have noget på hjerte ...

Del 2 – PEPTALK OM MUSIKVIDEOER:

MÅL

At I har en lille model til at kunne lave en musikvideo udfra dogmet: MAN SKAL IKKE LAVE TITANIC, NÅR MAN KUN HAR EN ROBÅD.

FÆLLES – BRAINSTORM: HVAD VED I OM MUSIKVIDEOER?

 

HISTORISK:

MUSIKVIDEOENS KORTE HISTORIE

Musikvideoen som vi kender dens form i dag; den proces har været lang …

20´erne:

– Oskar Fischinger: billedforløb af abstrakte motiver til jazz og klassisk musik.

– fra Disney, der eksperimenterede med lyd og billede i tegnefilm

– til kunstnere – som Dali – der også koblede lyd og billeder sammen

50´erne + 60´erne:

– Musicalfilm med Gene Kelly 

– Musikfilm med Elvis

– TV-optræden: Elvis der optrådte på TV i 56 – begynder at ligne en musikvideo-form vi kender idag

1975:

– Den første rigtige musikvideo: Bohemian Rapsody

1981:

– til MTV, der for alvor kickstartede musikvideoindustrien – musikvideoer døgnet rundt, Michael Jackson var en 1´er med SUPER store budgetter

 

Til i dag:

– Puls, Boogie, Myspace, Youtube, Facebook, Tik Tok …

TEORETISK:

MED SIDEMANDEN – PÅ TAVLEN

Hvad skal en musikvideo egentlig (formål)?

– Forstærke et budskab.

– Styrke et image for sangeren.

– Være en reklame for et produkt.

Hvad er jeres budskab? Sættes i en firkant på tavlen = præmis (det vender vi tilbage til under "del 3,1") …

ÆSTETIK:

– DE FILMTEKNISKE VIRKEMIDLER = EN VÆRKTØJSKASSE, DER KAN UNDERBYGGE ET BUDSKAB

FÆLLES – HVAD ER FILMTEKNISKE VIRKEMIDLER? NEDSKRIV EKSEMPLER

TEORI:

– GRETHE GRØNKJÆR (den lyriske, den narrative)

    a. NARRATIV, 1. person (berettermodellen, hovedperson, konflikt …)

    b. NARRATIV, 3. person (berettermodellen)

    c. LYRISK, 1. person

    d. LYRISK, 3. person

EKSEMPLER:

Der findes naturligvis rendyrkede former, men de fleste er blandingsformer, som disse:

 

ROCKET BROTHERS: Narrativ: https://www.youtube.com/watch?v=rkQsoyKoiWg

KYS KYS: Lyrisk: https://www.youtube.com/watch?v=d2zwYt-IJ6M

Det er godt at have ovenstående genre-bevidsthed, når man skal skabe en ide!

PRAKTISK:

 

LOMMEFILM

PRÆ PRODUKTION:

    – udvælgelse af nummer; i dette tilfælde siger det sig selv …

    – ide (at have noget på hjerte; uden at fortælle det alt for højt – der må gerne tænkes selv/efterlades noget i rummet)

    – pitch (lyrisk/narrativ) – prøv ideen af for hinanden; gør jer forståelige og være præcise

    – tilpasning: Gå så tilbage og juster på ideen osv. – indtil FINAL DRAFT!

    – lav et storyboard (evt. som en tegneserie)

    – breakdown:

        – hvem (rollefordeling: kamera, inskruktion, skuespil) 

        – hvad (skal der bruges en træningsdragt, 7 kager ...)

        – hvor (på skolen, hjemme – evt. nødvendig udgangstilladelse) 

        – hvornår

 

PRODUKTION:

    – der optages

 

POST PRODUKTION:

    – der klippes

    – color grading

    – der distribueres

 

AFRUNDENDE:

 

LOMMETIPS:

– KIG GERNE PÅ REFERENCER (INTERTEKSTUALITET)!

– HA´ GERNE NOGET PÅ HJERTE!

– LAV IKKE TITATIC, NÅR DU KUN HAR EN ROBÅD!

– …

Del 3 – JERES PRÆSENTATIONER OG LIDT OM DEN SANG DER SKAL SKRIVES:

3 SMÅ ØVELSER:
 

1. Fælles: Jeres præsentationer:

Ordet er frit:
Udfordringerne, FN´s Verdensmål, bæredygtighed, m.v.

Opsamlende samtale.
 

2. Individuelt: Jeres verden (scenen):

a. Beskriv jeres værelse
b. Beskriv det sted I kommer fra – hvorfor er det fedt at vokse op i Vestfjends?
c. Beskriv hvad I laver i jeres fritid

 

3. To og to: Sangens præmis – hvad vil vi med vores sang (vores budskab):

Vil vi pege fingre?
Vil vi redde verden?
Vil vi skælde vores forældre ud?
Vil vi t
age ansvar?

Vil vi bruge lidt ironi?
Sproget: Skal det være hårdt, barnligt, sødt, friskt, ungt ...?

AFRUNDENDE:

Jeres referencer ...
– hvad er en go´ sang og musikvideo, der har noget på hjerte?

Vi ser lige et eksempel.

Fælles oplevelse (inspiration): Liva.

  • Hvad har hun på hjerte (2 og 2)?

UGE 35
– I modtager en demo fra Rasmus ...

UGE 36
– vi indsynger med Rasmus ...

Mandag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gennemlæsning af jeres fantastiske FN-breve til verdens ledere om papsugerør, ligestilling, verdensfred, sult, kvinderettigheder, overproduktion, fattigdom, plastik, verdenshavene, rent drikkevand, ret til uddannelse og ikke mindst:

Antydningen af en lille løftet pegefinger til voksen-verdenen.

2. Mit indblik i jeres fysiske verden.

3. På dét grundlag og med ideen om, at det lige så meget er de voksne, der skal tage sig sammen, så startede jeg med at skrive sangen.

4. Herefter sendte jeg teksten til jeres lærere, som syntes at jeg var på rette vej. Derfor begyndte jeg at skrive selve musikken. 

5. Og indspillede den.

6. Projektet ligger nu klar til at lave lead, kor, råbe-kor, oprydde i mix, tilføje diverse og så mix + master.

SKRIG, BRØL og KAMPRÅB

– SOUNDBOKS OG GRØNNE SKOVE …

Jeg ligger på min briks imellem rod og sure sokker

– mens min Soundboks står i hjørnet på standby.

Og inde i mit hoved skurer morgendagens lektier,

men min trætte teenage-krop, den hvisker nej.

For hvad skal vi med ligninger og krav om dit og dat,

når det er verdens rige skurke der bestemmer.

Hvad ka´ vi gøre ved klimakrise, fattigdom og nød?

Hør fra toilettet: Det må være de voksnes stemmer:

RYST NU ALLE LEMMER!

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN … 

RÅBER VORES NAVN!

De spørger os hele tiden hvad vi vil med vores liv, ja …

– henne i skolen, hjemme, i TV og på nettet.

Vi ku´ vende den om og spørge: Hvad vil I mon med jeres?

Få dog rejst jer op fra toilettet.

For I er lige ved at skylle hele pisset ud

og kære voksne, der´ ikke super meget tid.

I råber op om Redbull, dovenskab og energi

– sig os lige: Fatter I da ikke en skid?

ELLER HAR I BARE IKKE TID?

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN …

RÅBER VORES NAVN!

 

Ja, boys´n girls som os gider ingen høre jo på

– vi ka´ skrige, så det halve ka´ være nok.

Men i morn´ tar´ vi til åen med en Soundboks og en grill

og så ska´ I høre de voksne gå amok:

Så ka´ de ikke sove og de vil lave love

– imod det de kalder den ulidelige larm.

Ja, når det kommer til en Soundboks, nattesøvn og kjælleskab

så vil de give … deres højre arm.

LAV NU NOGET LARM!

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN … 

RÅBER VORES NAVN!

 

KÆRE CHRISTIANSBORG, KÆRE FN …

– I skriver et råbekor i dette stykke (måske med budskabet om at I har fattet de 17 Verdensmål, men har de voksne?) – det må gerne være lidt punk/lussing-agtigt!

 

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN … 

RÅBER VORES NAVN!

Lyt til demo her:

Tirsdag:

7. klasse øver på livet løs ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag:

Nogle indsynger mens andre er travl optaget af at dokumentere i film og billeder ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag:
Alle kommer på Flyfabrikken til en hyggedag med indspilning af kor, bål og forskellige aktiviteter.


KORT OM PROCESSEN

IMG_7029.HEIC
IMG_7034.HEIC
IMG_7042.heic
IMG_7039.heic
IMG_7045.HEIC
IMG_7055.heic

KURATERINGSBORD

af SKRIG, BRØL & KAMPRÅB

Trin for distribution:

1. Umiddelbare reaktioner

 

2. Ideer til distribution

a. Hvor?

b. Offentliggørelse – hvornår?

c. Hvad skal med og ikke med i opslaget: Hvorfor og hvorfor ikke?

 

3. PR-vinkel

a. Hvad handler sangen om for jer?

b. Jeres udsagn og budskaber

 

4. Morgensamling: Hvordan præsenterer vi værket?

a. Hvem siger noget indledende?

b. Hvem siger noget afsluttende?

Design Paper

PRESSETEKST

Distributions-plan:
Facebook + Youtube (
udsendes fredag den 1. oktober over middag) og – på sigt – via digitale tjenester + MORGENSAMLING

PR-plan:
– Rasmus tagger de lokale skrevne medier i FB-opslaget (på fredag)
– 
Laurits, Janni, Malene og 7. klasse henvender sig – eftersmag og behag – til bloggere og evt. radio/TV

– – –

7. KLASSE PÅ VESTFJENDSSKOLEN PRÆSENTERER:

SKRIG, BRØL & KAMPRÅB

Siden uge 34 har vi i 7. klasse på Vestfjendsskolen arbejdet ihærdigt på at skrive, indsynge og producere en musikvideo med temaet, GRØNNE SAMMEN og vejen har været lang, men sjov og lærerig: 

 

Der blev indledningsvist skrevet breve til verdens ledere med udgangspunkt i FN´s verdensmål. Disse breve og andre beskrivelser fra vores hverdag/verden blev udgangspunktet for selve sangteksten, som vi – i et samarbejde med Rasmus fra Flyfabrikken og vores fantastiske lærere – sammensmeltede i den færdige tekst.

 

Efterfølgende indsang vi sangen i flok og kreerede musikvideoen, hvilket var et stort arbejde: Bannere skulle kreeres, location, kostumer og regi skulle findes og – ikke mindst – skulle filmen optages, klippes og således nu – som aller sidste led – distribueres.

 

Kort sagt handler vores sang om:

– FN´s Verdensmål

– Vores teenage-liv, ungdomsårene i Vestfjends

– Hvad de voksne har efterladt af problemer i verden til os

– At provokere voksen-verdenen, der til tider måske fokuserer for meget på de små ting her i livet

– At sætte tingene lidt på spidsen

 

Opfordring fra os i 7. klasse:

HOLD EN GO´ TONE I DEBATTEN, HVIS DU KOMMENTERER PÅ MUSIKVIDEOEN …

– TAK!

 

/// Alle de bedste hilsner fra os i 7. klasse på Vestfjendsskolen

 

NB: Hermed teksten:

 

– – –

 

SKRIG, BRØL og KAMPRÅB

 

Jeg ligger på min briks imellem rod og sure sokker

– mens min Soundboks står i hjørnet på standby.

Og inde i mit hoved skurer morgendagens lektier,

men min trætte teenage-krop, den hvisker nej.

For hvad skal vi med ligninger og krav om dit og dat,

når det er verdens rige skurke der bestemmer.

Hvad ka´ vi gøre ved klimakrisen, fattigdom og nød?

Hør fra toilettet: Det må være de voksnes stemmer:

RYST NU ALLE LEMMER!

 

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN … 

RÅBER VORES NAVN!

 

De spørger os hele tiden, hvad vi vil med vores liv, ja …

– henne i skolen, i TV og på nettet.

Vi ku´ vende den om og spørge: Hvad vil I mon med jeres?

Få dog rejst jer op fra toilettet.

For I er lige ved at skylle hele pisset ud

og kære voksne, der´ ikke super meget tid.

I råber op om Redbull, dovenskab og energi

– sig os lige: Fatter I da ikke en skid?

ELLER HAR I BARE IKKE TID?

 

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN …

RÅBER VORES NAVN!

 

Ja, boys´n girls som os gider jo-ingen høre jo på

– vi ka´ skrige, så det halve ka´ være nok.

Men i morn´ tar´ vi til åen med en Soundboks og en grill

og så ska´ I høre de voksne gå amok:

Så ka´ de ikke sove og de vil lave love

– imod det de kalder den ulidelige larm.

Ja, når det kommer til en Soundboks, nattesøvn og kjælleskab

så vil de give … deres højre arm.

LAV NU NOGET LARM!

 

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN … 

RÅBER VORES NAVN!

 

til alle jer på christiansborg,

der er sgu noget vi ikke forstår

grønne sammen – hva´ be har? 

vis os at i tar´ et ansvar

vi er få, men fler´ blir´ mange

let din røv og lad os fange

sammenholdet, for vi tror

på en grøn og bedre jord

 

VI SKAL VÆRE SKRIG-GRØNNE SAMMEN

– SÅ BRØL NU MED FRA FJENDS TIL VAMMEN

OVER VIBORG TIL KØBENHAVN,

SÅ HELE VERDEN … 

RÅBER VORES NAVN!

 

– – –

Projektet, KUNST PÅ TVÆRS, er lavet i samarbejde med:

190723-Kulturprinsen-nyt-logo-2019-rød-sort-med-tagline-2.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
bottom of page